Asistenta medicala în centrul MEDICAL S se acorda înregim de:
a) spitalizare de zi.
Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
a) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
b) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientuleste nedeplasabil sau necesita izolare.

DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE

A. PERSOANE ASIGURATE

1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. adeverinţă serviciu - pentru angajaţi;
5. carnet de şomaj - pentru şomeri;
6. cupon de pensie - pentru pensionari;
7. adeverinţă elev sau student;
8. adeverinţă primar - pentru cei cu ajutor social.

Pentru internarile de zi este obligatorie dovedirea calitatii de asigurat (unul din actele urmatoare):
- adeverinta de salariat
- cupon de pensie
- somaj
- dovada achitarii contributiei la CAS

Internarile de zi nu pot fi urgenta (sunt internari pentru stabilire de diagnostic)